Vi har nu krukat in en del nya arter och sorter från frösådder samt tagit bort en del som inte övervintrat.